Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/2008 tat-28 ta’ Novembru 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali matul il-31 sessjoni tal-Assemblea tagħha dwar l-adozzjoni ta’ emendi għar-riżoluzzjoni A.658(16) dwar l-Użu u t-twaħħil ta’ materjali retroriflettivi fuq apparat tas-salvataġġ u dwar l-adozzjoni ta’ riżoluzzjoni dwar Linji Gwida għall-Istħarriġ taħt is-Sistema Armonizzata tal-Istħarriġ u ċ-Ċertifikazzjoni (HSSC)