Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2008 2019 m. lapkričio 28 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje jūrų organizacijoje jos asamblėjos 31-oje sesijoje, dėl Rezoliucijos A.658(16) dėl šviesogrąžių medžiagų naudojimo ir montavimo gelbėjimosi priemonėse dalinių pakeitimų ir rezoliucijos dėl Apžiūros pagal Suderintą apžiūros ir sertifikavimo sistemą (HSSC) rekomendacijų priėmimo