Mål F-33/15: Personaldomstolens beslut av den 24 februari 2016 – Labiri mot EESK