Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 mars 2016.