EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2013–2014 Sammanträdena den 9–12 september 2013 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 357 E, 6.12.2013. ANTAGNA TEXTER