Mål T-535/15: Tribunalens beslut av den 18 mars 2016 – CBM mot harmoniseringskontoret – ÏD Group (Fashion ID) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Återkallelse av invändningen — Det saknas anledning att döma i saken)