Kohtuasi C-549/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. detsembri 2012 . aasta otsus (Varhoven administrativen sad — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite versus Orfey Bulgaria EOOD (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 63, 65, 73 ja 80 — Hoonestusõigus, mille füüsilised isikud seavad äriühingu kasuks tasuna selliste ehitusteenuste eest, mida äriühing neile füüsilistele isikutele osutab — Vahetusleping — Käibemaks ehitusteenustelt — Maksustatav teokoosseis — Sissenõutavus — Kogu tasu maksmine ettemaksuna — Ettemaks — Sellise tehingu maksustatav väärtus, mille eest tasutakse kaupade või teenustega — Vahetu õigusmõju)