Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 384, 2014