Otvorenost i transparentnost u Europskom vijeću i Vijeću Europske unije, 2019