Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M. 10174 — Macquarie/Aberdeen/Ucles JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 87/06