Kommissionens beslut av den 20/06/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8064 - BAIN CAPITAL / VISTA / VERTAFORE) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)