Nõukogu otsus (EL) 2016/581, 11. aprill 2016, Euroopa Liidu ja Uruguay Idavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus, Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta