Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7915 – American Securities/Blount International) (Text av betydelse för EES)