Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1232/2014 av den 18 november 2014 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 för att anpassa hänvisningar i förordningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 och om rättelse av genomförandeförordning (EU) nr 215/2014