Förenade målen C-473/17 och C-546/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo — Spanien) — Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17) mot Administración del Estado. (Begäran om förhandsavgörande — Energi — Gasolsektorn — Konsumentskydd — Skyldighet av allmänt ekonomiskt intresse — Högsta pris för gasolflaskor — Hemleveransskyldighet — Artikel 106 FEUF — Direktiv 2003/55/EG, 2009/73/EG och 2006/123/EG — Tolkning av domen av den 20 april 2010, Federutility m.fl. (C-265/08, EU:C:2010:205) — Proportionalitetsprincipen)