Kohtuasi C-653/20 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 23. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-174/19: Guillaume Vincenti versus EUIPO