Skriftlig fråga E-9553/10 Aldo Patriciello (PPE) till kommissionen. Lungcancer och behovet av preventiva åtgärder på gemenskapsnivå