Lieta T-152/20: Prasība, kas celta 2020. gada 19. martā – BSH Hausgeräte/EUIPO (“Home Connect”)