Mål T-581/15: Tribunalens beslut av den 25 maj 2016 – Syndial mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande en talan om fördragsbrott mot Italien — Eventuellt åsidosättande av direktiven 2011/92/EU och 1999/13/EG — Sanering av ett tidigare industriområde (Cengio-Saliceto) — Nekad tillgång — Uppenbart att talan är rättsligt ogrundad)