Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7835 – Randstad/Proffice) (Text av betydelse för EES)