Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/33 av den 14 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker