Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 11 (Tekst mający znaczenie dla EOG)