Uitvoeringsverordening (EU) 2016/125 van de Commissie van 29 januari 2016 tot goedkeuring van PHMB (1600; 1.8) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 2, 3 en 11 (Voor de EER relevante tekst)