Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/125 af 29. januar 2016 om godkendelse af PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 3 og 11 (EØS-relevant tekst)