Komisijas Regula (EK) Nr. 658/2009 ( 2009. gada 23. jūlijs ), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 9. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009