Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Puolan tasavallan hallituksen ilmoitus 2021/C 8/04 Ilmoitus öljy- ja maakaasuesiintymien etsintää ja hyödyntämistä sekä öljyn ja maakaasun tuotantoa koskevan toimilupahakemuksen jättämisestä