Rådets förordning (EG) nr 992/95 av den 10 april 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeprodukter med ursprung i Norge