Mål T-75/15: Tribunalens dom av den 21 januari 2016 – Rod Leichtmetallräder mot harmoniseringskontoret – Rodi TR (ROD) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket ROD — De äldre nationella figurmärkena RODI — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b och artikel 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Föregående invändningsförfarande — Regel 39.3 i förordning (EG) nr 2868/95)