Mottagningsbekräftelse av klagomål CHAP(2015) 2880