Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7875 – ICG/Capiton/Prefere Resins Holding) (Text av betydelse för EES)