Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:1) om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution