Kommissionens förordning (EG) nr 504/98 av den 3 mars 1998 om ändring av förordning (EG) nr 94/98 om kontrakt för lagring av olivolja för regleringsåret 1997/98