Skriftlig fråga E-2479/10 från Charles Tannock (ECR) till kommissionen. Orsaken till ändrade vädermönster