Sag C-308/19: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. januar 2021 — Consiliul Concurenţei mod Whiteland Import Export SRL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – konkurrence – sanktioner, der pålægges af den nationale konkurrencemyndighed – forældelsesfrist – skridt, der afbryder forældelsesfristen – national lovgivning, der efter indledningen af en undersøgelse udelukker muligheden for, at et senere forfølgelses- eller undersøgelsesskridt kan afbryde den nye forældelsesfrist – princippet om overensstemmende fortolkning – forordning (EF) nr. 1/2003 – artikel 25, stk. 3 – anvendelsesområde – artikel 4, stk. 3, TEU – artikel 101 TEUF – effektivitetsprincippet)