Mål T-276/13: Tribunalens dom av den 9 juni 2016 – Growth Energy och Renewable Fuels Association mot rådet (Dumpning — Import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater — Slutgiltig antidumpningstull — Talan om ogiltigförklaring — Sammanslutning — Sammanslutningens medlemmar anses inte vara direkt berörda — Avvisning — Landsomfattande tull — Individuell behandling — Stickprov — Rätten till försvar — Icke-diskriminering — Omsorgsplikt)