Rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om ramavtalet om föräldreledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS