Statligt stöd – Förenade kungariket — Statligt stöd SA.38760 (2016/C) (ex 2015/N) — Investeringsavtal för konvertering till drift med biomassa i den första enheten i Draxkraftverket — Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES