Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/550 av den 8 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker