Predmet C-654/19: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 1. listopada 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesgericht Korneuburg – Austrija) – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Odšteta putnicima u zračnom prometu u slučaju dužeg kašnjenja leta – Pravo na odštetu u slučaju kašnjenja leta – Duljina kašnjenja leta – Vrijeme otvaranja vrata zrakoplova na odredištu – Stvarno vrijeme dolaska – Planirano vrijeme dolaska – Pitanje o kojem je Sud već odlučivao ili se odgovor na pitanje može jasno izvesti iz sudske prakse)