Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1779 av den 6 oktober 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker