Mål T-283/12: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – FIS'D mot kommissionen (Handlingsprogrammet Erasmus Mundus ヤ Ramavtal om partnerskap — Särskilt bidragsavtal — EACEA:s beslut att säga upp ramavtalet och att ändra det särskilda bidragsavtalet — Administrativt överklagande vid kommissionen — Kommissionens beslut att avslå det administrativa överklagandet — Åsidosättande av avtalen och av den administrativa och ekonomiska handboken)