Mål T-82/15: Tribunalens beslut av den 15 februari 2016 – InAccess Networks Integrated Systems mot kommissionen (Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Bidragsavtal för projektet ATRACO — Debetnotor och beslut i skrivelserna — Anledning saknas att döma i saken i vissa delar — Tvistens avtalsrättsliga karaktär — Delvis avvisning)