Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1600 av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014