Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/568 af 29. januar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår de betingelser og procedurer gældende for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som skal anvendes til at bestemme, om uinddrivelige beløb tilbagebetales af medlemsstaterne$