Europeiska bankmyndighetens beslut som bekräftar att kreditvärderingar som vissa externa kreditvärderingsinstitut har utfärdat på eget initiativ kvalitetsmässigt inte skiljer sig från kreditvärderingar som dessa kreditvärderingsinstitut har utfärdat på begäran