Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1026 av den 24 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker