Mål T-613/14: Tribunalens dom av den 7 april 2016 – Industrias Tomás Morcillo/EUIPO – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Polycart A Whole Cart Full of Benefits — Äldre EU-figurmärket POLICAR — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)