RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om interimsutvärderingen av programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag