SKRIFTLIG FRÅGA P-0159/04 från Anna Karamanou (PSE) till kommissionen. Kvinnor åtalade för olaglig abort i Portugal.