Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2016/1432 av den 19 augusti 2016 om utnämning av direktören för myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser